Nézz a szemembe!

“Kiskirálylány, a maga szeme olyan, akár a csillagos égbolt, benne az örökkévalóság jár táncot. Ha egyszer valaki belenéz ebbe a szempárba, többé nem tud szabadulni a hatása alól. Ahhoz azonban engedni kell, hogy legyen bátorsága belenézni”…

Ezek nem az én mondataim. Egy koldustól kaptam őket, tizenhat éves koromban. Épp “halni” készültem, mint a világon minden, helyét nem találó, magányát elviselhetetlennek tartó tizenéves, amikor hozzám lépett ez a szülővárosomban ismerős, jellegzetes figura, és kissé kapatos állapotában a fenti üzenetet közvetítette felém. Aztán valószínűleg azt is elfelejtette, hogy létezem… (Azóta már meghalt, legutolsó – és egyben második – találkozásunkkor, amikor épp szintén az “életemmel küzdöttem, az életemért”, megkerestem őt, és megköszöntem neki a régi szavakat. Fogalma sem volt, miről beszélek… de a százforintosomat elfogadta. És ez így volt jó. Így kapcsolódott bennem össze – az ő arcában – az Ég és a Föld.)

Azóta már tudom, hogy nem az én szemem a lényeg. Hanem a SZEM maga – a Mindent Látó.
Az a tiszta átjáró, amelyen keresztül kiáramlik a Világra a Lélek Fénye, a Szív Igazsága.
Ha valaha betekintettél egy másik ember Személyes Birodalmába, és volt bátorságod  elmerülni annak mélységeiben, megmutatta magát számodra a Személytelen… az Isteni. A Valós.
… és akkor nem volt többé “te” és nem volt többé “én” – “AZ” volt csak, ami mindannyiunk közös Lét-Tere.  Egy volt a Mindenség – egyetlen odaadó-befogadó Pillantás-Találkozás által.

Az élet harmatcseppje olvad végig arcomon, ha egy Lélek, amely tőlem független, és mégis Egy-gyökerű velem, bizalommal megnyitja előttem Szentélyének ajtaját, és rám villantja egyedi Lényének fényét…

… ezekben a kivételes egybekelésekben mutatja meg magát az Örökkévalóság…

Ma már tudom, az öreg koldus nem rólam beszélt, hanem az emberek közötti Találkozások csoda-voltáról…
…mert ha két tekintet valóban egymásra rezdül, két pillantás eggyé forr össze akár csak egy másodperc erejéig is – a Szeretet olyan dimenziói tárhatják fel magukat, amelyek kilendítik a feleket az idegenség illúziójából, és egy Világvégéig Tartó Láthatatlan Szívölelésben egyesítik őket.
Áldás van azon, aki nyitott Szívvel felkészíti magát e Csodára…