A honlap használatával Ön az alábbi feltételeket fogadja el:

A www.fenyhordozok.hu honlapon található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány szellemi tulajdona. A honlap eredeti tartalma, annak bármilyen szövegformátumú és multimédiás alkotóeleme (szöveg, grafika, embléma, fotó, audio- vagy videoanyag, animáció, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány fenntartja magának a honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A honlap tartalma idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény), a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének, vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, audio-, videoanyag, stb.) feldolgozása, illetve értékesítése. A honlap tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, és használhatók fel a honlap tartalmától eltérő céllal.
Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány követelheti a jogsértő magatartás megszüntetését és kárának megtérítését az egyéb polgári, és büntetőjogi intézkedések megtétele, kezdeményezése mellett.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, a honlap szerkesztői törekednek arra, hogy az itt fellelhető információk pontosak, frissek és teljes körűek legyenek, ennek ellenére, a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, elérhetőségét korlátozza, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
A weboldalakon megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet.

A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Fénypont Kreatív Műhely Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférés elmaradásából, az oldal tartalmi hibájából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A www.fenyhordozok.hu honlap tartalmaz olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat. Ezek a honlapok  harmadik személy által fenntartott külső oldalak, melyek tartalmáért, eljárásmódjáért a  Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal semmilyen természetű felelősséget.