A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány (Fénypont Műhely Alapítvány) hivatalos adatai

A Fénypont Kreatív Műhely 2002-ben önkéntes mozgalomként indult, Alapítványként 2007-ben kezdte meg a működését. Állami, önkormányzati támogatásban az Alapítvány nem részesül. Céljaink elérése érdekében együttműködünk civil szervezetekkel, önkéntesekkel.

Név: Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány

Székhely: átírás alatt – új cím: 1119 Budapest, Andor utca 21/c fszt 1.

Bejegyzési végzés: B-A-Z. Megyei Bíróság, 15.Pk.60.088/2007/4

Az alapítvány típusa: nyílt, magán

Az alapító okirat kelte: 2007. március 21. Módosítás: 2010. április 19. Módosítás: 2015. július 31.

Adószáma: 19331777-1-05

Számlavezető: OTP Bank

Számlaszám: 11734004-20471860

Kuratórium:
Szabó Virág elnök
Csáti-Ersók Péter alelnök
átírás alatt: Hyross Katalin titkár

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány módosított alapító okirata.
LETÖLTÉS (5,1Mb Pdf)

A honlap használatával Ön az alábbi feltételeket fogadja el:

A www.fenyhordozok.hu honlapon található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány szellemi tulajdona. A honlap eredeti tartalma, annak bármilyen szövegformátumú és multimédiás alkotóeleme (szöveg, grafika, embléma, fotó, audio- vagy videoanyag, animáció, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány fenntartja magának a honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A honlap tartalma idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény), a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének, vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, audio-, videoanyag, stb.) feldolgozása, illetve értékesítése. A honlap tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, és használhatók fel a honlap tartalmától eltérő céllal.
Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány követelheti a jogsértő magatartás megszüntetését és kárának megtérítését az egyéb polgári, és büntetőjogi intézkedések megtétele, kezdeményezése mellett.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, a honlap szerkesztői törekednek arra, hogy az itt fellelhető információk pontosak, frissek és teljes körűek legyenek, ennek ellenére, a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, elérhetőségét korlátozza, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
A weboldalakon megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet.

A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Fénypont Kreatív Műhely Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférés elmaradásából, az oldal tartalmi hibájából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

www.fenyhordozok.hu honlap tartalmaz olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat. Ezek a honlapok  harmadik személy által fenntartott külső oldalak, melyek tartalmáért, eljárásmódjáért a  Fénypont Kreatív Műhely Alapítvány nem vállal semmilyen természetű felelősséget.