Csönd

Rikácsol az utca. Az emberek szavak és hangsúlyok által közlik egymással egyéni igazságaikat.
Sír az Idő és a Tér: nincs Megértés. Eltévedt a harsány üzenet.

Az Idő és a Tér mögötti valóságban égi hárfa szeretet-szólamot penget.  Csöndteremtő lágysággal, megfoghatatlan Hatalommal világot teremt.  És embert, dobogó szívvel, az eksztázis mámorával. Találkozás – igazi. Szavakon és hangsúlyokon túli, égig érő Egymásra Ébredés.

Odabent áradó a Csönd.  Az arcokon légies mosoly. Megérkeztünk.. Haza.